Histories

» Show All     «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Next»

30 De boerenplaats van Marinus van de Krol en Gerritje Konstapel.

De geschiedenis van de boerenplaats aan de beek in De Valk. Bron: De Viersprong, buurtboek Wekerom-De Valk.

In 1843 is de boerenplaats gebouwd en is eigendom van de gebroeders Luterus en Jan van Onne uit Ede. Het huidige adres is Hoge Valkseweg 17 in De Valk.
Het word verpacht van 1843 tot 1870 aan Evert Jansen en zijn vrouw Jantje Cornelissen en van 1871 tot 1878 aan Cornelis Jansen en Maria van Laar.
De beide broers zijn ondertussen overleden en de erfgenamen verkopen de boerenplaats in 1877 aan Marinus van de Krol en zijn vrouw Gerritje Konstapel en deze woonde daar van 1879 tot 1911.
Daarna verhuisden zij naar de Koperensteeg onder Wekerom.
Marinus verkocht de boerenplaats aan Wouter Beulenkamp, boerenknecht te Achterveld voor F 4.500,-- en Wouter leende F 3.000,-- van Gerrit Jan Omme met als onderpand de boerenplaats in de Hoge Valk.
De boerenplaats bestaat dan uit een woonhuis, bakhuis, schuur, 5 roedige berg, erf en tuin, bouwland, weiland, veldgrond, bomen en houtgewassen, ter grootte van 9 hectare, 56 are, n 40 centiare. Hiervan lag ruim 3 hectare bij huis tussen beek en de school. Een deel hiervan was bos. In 1911 werd de oude bebouwing gesloopt.

Bron: De Viersprong, buurtboek van Wekerom-De Valk.


Linked toGerritje Konstapel; Marinus van de Krol

» Show All     «Prev «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Next»